De online versie van Beeldnet.
Toegankelijk voor iedereen en zichtbaar op de
kabelkranten van beeldnet op locatie.
Het andere nieuws van Brabant Zuid Oost.
Met een directe link naar:
Achtse Barrier, Asten, Bakel, Bladel, Bergeijk, Best, Blixembosch, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Leende, Mierlo Oirschot, Son Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre,


Zoek op de site:
Beeldnet de internet versie van Beeldnet-kabelkrant voor Eindhoven en omgeving
Problemen per gebied verschillend
Negentien actiegebieden in Eindhoven
Archiefdatum: begin 2014


Op basis van een gezamenlijke analyse in 2013, heeft het college van Eindhoven samen met de corporaties een besluit genomen om in 2015 t/m 2018 negentien actiegebieden aan te wijzen.

De uitwerking per gebied wordt later duidelijk: eerst moet de opgave en gewenste aanpak per gebied worden bepaald. Dit gebeurt mede op basis van de lopende aanpak.


Ook komen er afspraken over de bijbehorende inzet omdat gebieden van elkaar verschillen qua problematiek, inzet en beoogd resultaat. De gemeente en corporaties gaan vanaf maart 2014 daarom gericht met bewoners en andere partners in gesprek om dit per actiegebied voor de periode 2015 t/m 2018 uit te werken, hierover afspraken te maken en later dit jaar besluiten te nemen.

De gezamenlijke aanpak van Eindhovense corporaties, gemeente, professionele partners en bewoners voor de zogenoemde actiegebieden slaat aan. De aanpak heeft ervoor gezorgd dat de extra aandacht voor drie gebieden niet meer nodig is. Het gaat om Lievendaal (Strijp), Sintenbuurt (Stratum) en Achtse Barrier-De Hoeven (Achtse Barrier-Noordoost). Daar wordt de inzet in overleg met de bewoners de komende periode afgebouwd.

Eindhoven streeft natuurlijk naar een goede leefomgeving in álle wijken en buurten. Maar actiegebieden zijn gebieden waar wat extra aandacht nodig is om dit te bereiken. Het gaat daarbij om het realiseren van een voldoende basiskwaliteit en het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden (individueel en collectief). Gemeente en corporaties trekken hier samen met professionele partners en bewoners in op.

De aanpak bestaat in de huidige vorm sinds 2012. Toen werd het plan van aanpak Gebiedsgericht Werken vastgesteld en is ervoor gekozen om één naam te hanteren voor de bestuurlijk aangewezen gebieden, namelijk ‘actiegebied’. Concreet betekent aanwijzing voor een gerichte inzet van partijen bovenop de inzet van reguliere middelen. Denk hierbij aan inzet van instrumenten als subsidies en waardebonnen, extra inzet van de wijkcoördinatoren, stadstoezicht, politie en andere professionele partners, de aanpak van de woningvoorraad of de inrichting van de wijk, de verbetering van de leefbaarheid en een buurtcontract.

Negentien actiegebieden in de periode 2015 t/m 2018

De actiegebieden voor de periode 2015 t/m 2018 zijn:

Stratum: Burghplan, Kerstroosplein, Kruidenbuurt, Tivoli
Strijp: ’t Ven, Drents Dorp
Gestel: Bennekel, Blaarthem, Genderdal
Tongelre: Doornakkers, Lakerlopen
Woensel-Noord: Vlokhoven, ‘t Hool, Eckart-Vaartbroek
Woensel-Zuid: Mensfort, Woensel-West, Rapenland, Kronehoef, Hemelrijken & Gildebuurt


Voor drie gebieden geldt dat aanwijzing als actiegebied niet meer nodig is, namelijk Lievendaal (Strijp), Sintenbuurt (Stratum) en Achtse Barrier-De Hoeven (Woensel-Noord). Na 2014 wordt de extra aandacht voor deze gebieden in overleg met de bewoners en professionele partners geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat de samenwerkende partijen, rekening houdend met de specifieke karaktertrekken van de buurt, afspraken maken over de inzet in 2015 en hun activiteiten uiteindelijk in 2016 naar het niveau zullen brengen dat standaard is voor andere wijken in de stad.

 

De actualiteit van vandaag:

Op Beeldnet.nl:


 © ScipNed | Scipned Beheersysteem | Sitemap