De online versie van Beeldnet.
Toegankelijk voor iedereen en zichtbaar op de
kabelkranten van beeldnet op locatie.
Het andere nieuws van Brabant Zuid Oost.
Met een directe link naar:
Achtse Barrier, Asten, Bakel, Bladel, Bergeijk, Best, Blixembosch, Cranendonck, Deurne, Eindhoven, Geldrop, Gemert-Bakel, Heeze, Helmond, Laarbeek, Leende, Mierlo Oirschot, Son Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre,


BOW


BOW
Een belangrijke speler als het gaat over regionaal vliegverkeerDe vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap is opgericht op 16 januari 1989 en is gevestigd te Veldhoven.

Zoals de statuten aangeven heeft de vereniging ten doel de kwaliteit van het woon- en leefmilieu rondom het vliegveld Welschap (d.w.z. de militaire vliegbasis Eindhoven daaronder begrepen het civiele gedeelte in gebruik bij Eindhoven Airport) te behouden en zo mogelijk te verbeteren met gebruikmaking van alle mogelijke wettige middelen.
De vereniging is niet direct noch indirect verbonden met enige politieke partij of beweging, maar werkt samen met iedereen die bij het bereiken van de doelstellingen kan helpen.
Gestart met een ledenaantal van ongeveer 60 is dat aantal inmiddels opgelopen tot ruim 1200 afkomstig uit de hele regio.

Voor het B.O.W. is een belangrijke taak weggelegd. Zo is de vereniging op dit moment druk bezig met het in overleg met de fabrikant en de directie van Eindhoven Airport, plaatsen van geluidmeetpalen, waardoor het straks mogelijk wordt het werkelijk geproduceerde geluid te meten. Daarnaast is er nog veel werk te doen op het gebied van het militaire vliegverkeer. Daaraan is de laatste jaren, mede als gevolg van de activiteiten op het gebied van de burger luchtvaart te weinig aandacht besteed.
Belangrijk daarvoor is een grote, sterke vereniging. Een vereniging die met kennis van zaken weerwerk kan bieden aan degenen die een uitbreiding van het vliegveld willen bepleiten.

Belangenbehartiging Omwonenden Welschap 
www.b-o-w.nl

Klachten over het vliegverkeer
Voor klachten over het vliegverkeer kunt u zich het beste wenden tot het Bureau Voorlichting Vliegbasis Eindhoven.
Iedereen die informatie wil over een bepaalde vliegbeweging en/of klacht kan bellen of zelf gaan kijken op het Basis Informatie Centrum (BIC) Flight Forum 1550, gelegen net buiten de hoofdpoort van de militaire basis. 
Als men datum, tijd en postcode doorgeeft kan de vliegroute en de controleplaats op een computerscherm worden doorgegeven.

Klachtennummers: 040-2896133 en 040-2896144
Bij het antwoordapparaat zeker inspreken, u kunt vragen stellen en u wordt teruggebeld. Mocht dit alles niet naar tevredenheid verlopen, neem dan contact op met het secretariaat van BOW.
Overigens, ook al is iets wel toegestaan, het kan best hinder veroorzaken. En het veroorzaken van hinder kan best aanleiding geven tot het indienen van een klacht. Uw klacht kan dan bij het nemen van toekomstige maatregelen wellicht van belang zijn.
 © ScipNed | Scipned Beheersysteem | Sitemap